Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Flemingsbergs Hockey
Visättra Sportcenter i Huddinge är en av Stockholms största idrottsanläggningar (framförallt den trevligaste) och här tränar Flemingsbergs IK, från Hockeyskola till A-lag.


Följ oss gärna på Instagram (Flemingsbergs_IK), på Facebook (Flemingsbergs IK Hockey) eller ännu hellre.. Kom och besök oss i ishallen! 

Kallelse till Flemingsbergs IK årsmöte 26/8 kl 18.00
2018-07-19 16:14
Tid: Söndagen 26/8 kl. 18.00  
Plats: Konferensrummet Visättra Sportcenter

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.
a – Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b – Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a – föreningens ordförande för en tid av Två år,
b – halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c – två  ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,
d – två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av ett år,
e – en revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
f – två  ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande.
12. Övriga frågor.

Förslag från medlem ska vara styrelsen till handa senast tre veckor före årsmötet.


Välkomna!

Vi kör VECKA 32 som vi brukar :)
2018-06-11 18:48
VÄLKOMNA

För alla er som darrat och undrat hur det blir.......

Jo men självklart har vi även i år, som alla år, uppstartscamp vecka 32.


Gå in på länken nedan för anmälan:


Här: ANMÄLAN!


2018-03-24 11:37
robert.johansson74@outlook.com

FIK J18 Elit
Tryout! Till J18 Elit
2018-03-22 19:50, FIK J18 Elit

Måndagen den 2/4 kl 19:00 -21:00 Kör vi öppen tryout! med is

Samlingstid för information kl 17:00  i konferensrummet


anmälan sker via mail till Tränare

Robert Johansson  robert.johansson74@outlook.com


Grattis J18 nu elit🌟
2018-03-20 21:35
J18 tog sig ikväll, genom vinst mot Tumba, igenom kvalet och är nu i elit. 
Stort grattis killar bra jobbat 🌟
Nyheter från våra lag
FIK 08, 11/08 18:40 
FIK 08, 01/08 21:48 
FIK 09, 01/08 21:45 
FIK 08, 01/08 21:35 
FIK 04, 15/07 08:41 
 
Huvudsponsor
 
Sponsorer
 
 
Förbund